АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

Уведомление о раскрытии особой информации

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

   1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Електромашинобудівний завод «Фірма СЄЛМА»

   1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

   1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20732066

   1.4. Місцезнаходження емітента: 95000 м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А

   1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0652)-48-39-79

   1.6. Електронна поштова адреса емітента: sales@selma.crimia.ua

   1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.selma.ua

   1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

   Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА», що відбулися 27 квітня 2012 року, прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обрана строком на п’ять років в наступному складі: Бойко Марина Маратівна – голова комісії, паспорт ЕС № 809225 виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 23.10.1998р., частка в статутному капіталі емітента 0,0164%, не судима, члени комісії: Павленко Василій Георгійович, паспорт ЕС № 108980 виданий Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 12.07.1996р., не судимий, ЗАТ «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» нерезидент, реєстраційний код в Російській Федерації 11143754, частка в статутному капіталі емітента 21,5840%.

   Дострокове припинення Ревізійної комісії з обранням нового складу ініційоване акціонером Павленко Георгієм Васильовичем, який є членом Наглядової ради товариства, для забезпечення активної участі в керівництві товариством.

   Попередній склад Ревізійної комісії було обрано Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА» 30 квітня 2010 року строком на п’ять років в складі: Бойко Марина Маратівна – голова комісії, паспорт ЕС № 809225 виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 23.10.1998р., частка в статутному капіталі емітента 0,0164%, не судима, члени комісії: Прудко Людмила Анатоліївна, паспорт ЕЕ № 270719 виданий Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 10.05.2000р., частка в статутному капіталі емітента 0,0040%, не судима, ЗАТ «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» нерезидент, реєстраційний код в Російській Федерації 11143754, частка в статутному капіталі емітента 21,5840%. Зазначені особи перебували на посаді членів Ревізійної комісії два роки.

3. Підпис

   3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

   3.2. Генеральний директор                                     ______________                       О.О. Тімін

 

М.П.                27.04.2012 р.

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной