АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

   1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА»

   1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

   1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20732066

   1.4. Місцезнаходження емітента: 95000 м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А

   1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0652) 48-39-79

   1.6. Електронна поштова адреса емітента: selma@krcenter.com.ua

   1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.selma.ua

   1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА» (далі -ПАТ), що оформлено Протоколом Загальних зборів ПАТ б/н від 06 липня 2012 року, було прийнято рішення вважати повноваження Тіміна Олександра Олександровича на посаді Генерального директора Товариства припиненими з 01.06.2012 року та про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення виконуючим обов’язки Генерального директора Сороку Володимира Леонідовича.

   Новим Генеральним директором Товариства обрано Сороку Володимира Леонідовича строком на п’ять років, згоду на розкриття паспортних даних особа не надала, частка в статутному капіталі емітента 0,0859%. Обіймав посади: Технічний директор ПАТ, Виконавчий директор ПАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

   Дострокове припинення повноважень Генерального директора з обранням нового Генерального директора відбулося на підставі волевиявлення Тіміна О.О. від 10.05.2012 р. про звільнення з посади Генерального директора Товариства, якого було обрано на цю посаду Загальними зборами акціонерів Товариства 30 квітня 2010 року строком на п’ять років. Тімін О.О. перебував на посаді Генерального директора Товариства два роки. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала, часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Виконуючий обов’язки

Генерального директора                           ______________                   В.Л. Сорока

 

 

06.07.2012

 

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной