АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА»

(код ЄДРПОУ 20732066, місцезнаходження м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А)

Повідомляємо, що 26 квітня 2013 року за адресою м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А в приміщенні актового залу на першому поверсі відбудуться чергові річні Загальні збори акціонерів Публічного АТ «Фірма СЕЛМА».

Початок зборів об 11-30 годині. Реєстрація акціонерів, або їх представників здійснюється з 08-30 до 11-00 в день проведення зборів за місцем знаходження Публічного АТ «Фірма СЕЛМА»:          м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 22 квітня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).

  1. Про обрання Голови та Секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
  4. Розподіл прибутку і збитків Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» з урахуванням вимог, передбачених законом.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
  7. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно–правових договорів , трудових договорів (контрактів ), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради.
  8. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісіі, обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
  9. Затвердження нової редакції Статуту Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» .
  10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» та Положення про Ревiзiйну комiсiю.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим особам - документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, складену і посвідчену в передбаченому законодавством порядку.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів здійснюється в кімнаті № 3 за місцем знаходження Товариства: м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А, в робочі дні з 08-30 до 15-30, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Алексєєв Вячеслав Володимирович, тел. 050-360-72-73.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» (тис. грн.)


Найменування показника

період

звітний

2012

попередній

2011

Усього активів

51128

53237

Основні засоби

24789

21921

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

19578

16859

Сумарна дебіторська заборгованість

9391

11135

Грошові кошти та їх еквіваленти

1103

181

Нерозподілений прибуток

486

895

Власний капітал

51572

48806

Статутний капітал

4782

4782

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3344

4431

Чистий прибуток (збиток)

486

895

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19129840

19129840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

364

447

Телефон для довідок: (0652) 48-30-60 

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной