АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

Уведомление об итогах ОС акционеров 2013 года

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА»

(код ЄДРПОУ 20732066, місцезнаходження м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А)

Повідомляємо, що 26 квітня 2013 року за адресою м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А відбулися чергові річні Загальні збори акціонерів Публічного АТ «Фірма СЕЛМА».

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головою зборів обраний Мікеш Анатолій Андрійович, секретарем зборів обрана Казьміна Людмила Олександрівна. Рішення прийнято одноголосно.

2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Членами лічильної комісії Загальних зборів обрані Баранніков Максим Олександрович, Вороненко Ірина Андріївна, Кравченко Наталія Володимирівна. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.

Річний звіт Товариства за 2012рік затверджено. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення: Прибуток Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» отриманий за наслідками роботи в 2012 році, в розмірі 486 тисяч гривень спрямувати на поповнення власних обігових коштів. Дивіденди за наслідками 2012 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Звіт Наглядової Ради, звіт Генерального директора, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затверджено. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Повноваження Голови та членів Наглядової Ради припинено. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

7. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради.

Наглядова Рада Товариства обрана в складі: Алексєєв Вячеслав Володимирович, Карасьов Михайло Валентинович, Лемещенко Ірина Кузьмівна, Погребной Сергій Петрович, Работинський Дмитро Миколайович. Обрані кандидати набрали найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Повноваження Голови і членів Ревізійної комісії достроково припинено. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

Ревізійна комісія Товариства обрана в складі: Рудік Зоя Миколаївна – Голова комісії, члени комісії: Бойко Марини Маратівни, Жук Валерій Валентинович. Обрані кандидати набрали найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів.

9. Затвердження нової редакції Статуту Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА».

Затверджено нову редакцію Статуту Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА». Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА» та Положення про Ревізійну комісію.

Затверджено нову редакцію Положення про Наглядову Раду і нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Рішення прийнято більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах.

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной