АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

Електромашинобудівний  завод «Фірма  СЕЛМА»

(код ЄДРПОУ 20732066, місцезнаходження м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А)

Повідомляємо, що 25 квітня 2014 року за адресою м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А в приміщенні актового залу на першому поверсі відбудуться чергові річні Загальні збори акціонерів Публічного АТ «Фірма СЕЛМА».

Початок зборів об 11-30 годині. Реєстрація акціонерів, або їх представників здійснюється з 08-30 до 11-00 в день проведення зборів за місцем знаходження Публічного АТ «Фірма СЕЛМА»:          м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 21 квітня 2014 року.

Порядок денний  (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Голови та Секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.

4. Розподіл прибутку і збитків Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим особам - документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, складену і посвідчену в передбаченому законодавством порядку.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів здійснюється в кімнаті  № 3 за місцем знаходження Товариства: м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А, в робочі дні з 08-30 до 15-30, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Алексєєв Вячеслав Володимирович, тел. 050-360-72-73.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2013

попередній

2012

Усього активів

56967

54807

Основні засоби

23796

24893

Довгострокові фінансові інвестиції

   

Запаси

23553

19578

Сумарна дебіторська заборгованість

8348

9163

Грошові кошти та їх еквіваленти

1214

1103

Нерозподілений прибуток

415

486

Власний капітал

51759

51344

Статутний капітал

4782

4782

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

5206

3344

Чистий прибуток (збиток)

415

486

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19129840

19129840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

344

364

Телефон для довідок: (0652) 48-30-60.

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной