АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА»

(код ЄДРПОУ 20732066, місцезнаходження м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А)

Повідомляємо, що 27 квітня 2012 року за адресою м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А в приміщенні актового залу на першому поверсі відбудуться чергові річні Загальні збори акціонерів Публічного АТ «Фірма СЕЛМА».

 Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів або їх представників здійснюється з 09-00 до 10-30 в день проведення зборів за місцем знаходження Публічного АТ «Фірма СЕЛМА»: м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 година 23 квітня 2012 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Про обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

6. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії, обрання голови та членів Ревізійної комісії.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим особам - документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, складену і посвідчену в передбаченому законодавством порядку.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів здійснюється в кімнаті № 3 за місцем знаходження Товариства: м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А, в робочі дні з 7-30 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами ст. юрисконсульт Алексєєв Вячеслав Володимирович. тел. 050-360-72-73

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Публічного АТ «Фірма СЕЛМА» (тис. грн.)

Найменування показника

період

на 01.01.2012

на 01.01.2011

Усього активів

53237

51128

Основні засоби

21921

21326

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

16859

13199

Сумарна дебіторська заборгованість

11135

10921

Грошові кошти та їх еквіваленти

181

1110

Нерозподілений прибуток

895

2593

Власний капітал

48806

47821

Статутний капітал

4782

4782

Довгострокові зобов'язання

280

-

Поточні зобов'язання

4431

3307

Чистий прибуток (збиток)

895

2593

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19129840

19129840

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

447

458

Телефон для довідок: (0652) 48-30-60.

«Фирма СЭЛМА» - официальный представителем ведущего производителя сварочного оборудования фирмы «MILLER» (США)

«Фирма СЭЛМА» является официальным представителем ведущего производителя сварочного оборудования фирмы «MILLER» (США). Предлагает на рынок Украины высокотехнологичное инверторное оборудование для различных видов сварки (ММА, МИГ, ТИГ, сварочные агрегаты), а так же установки для термической обработки после сварки и предварительного нагрева типа PROHEAT.

millerwelds.com

Новые модели установок для аргонодуговой сварки

«Фирма СЭЛМА» разработала и внедрило в производство усовершенствованные модели установок для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом УДГУ-351 AC/DC «Транс Тиг 350», УДГУ-501 AC/DC «Транс Тиг 500», а так же сварочный источник инверторного типа ВДУ-508.

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной